ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණ නිබන්ධනයක ආකෘතිය

දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධනයේ ආකෘති පත්‍රය පටුන සාරාංශය ස්තූතිය   වගු නාමාවලිය  ප‍්‍රස්තාර නාමාවලිය රූප නාමාවලිය   1. පළවන පරිච්ඡෙදය     1.1 ගැටලුව හැදින්වීම     Read More ...

මං හොඳ අම්මෙක් ද ? දීපිකා දිල්රුක්ෂි ගුණසේන

මං හොඳ අම්මෙක් ද ? ___________________ හවසට පුතාගෙ කොන්සට් එකට යන්න ෂෝට් ලීව් ඉල්ලලා තියෙද්දී කැන්සල් කරන්න බැරි urgent client meeting එකක් යෙදිච්ච වෙලාවක... චූටි දූ නාවලා.. කුක්කු පොවල... නිදි කරවල... පොඩ්ඩට පොරොන්දු වුණ විදිහට බත ඉදෙන කල් පොඩ්ඩා එක්ක Read More ...

අකුරෙන් එහාට ජීවිතය….. අනු ජයවර්ධන

  2018 වර්ෂය අවසාන වන විට මා සහභාගී වූ පෙර පාසල් විවිධ ප්‍රසංග ගණනින් 24කි. හිතවත් ගුරුවරියන්ගේ සිත රිදවීමට අැති අකමැත්ත හා ප්‍රසංගයක් නැරඹීමෙන් ලැබෙන අාශ්වාදයත් හේතුවෙන් අපහසුතා මැද වුවද අාරාධනා ලැබුණු සියළුම ප්‍රසංගයන් සඳහා මා සහභාගී වුනෙමි. වැඩි හරියක් Read More …